Pomoc


Potrzebujesz pomocy?

Fast. Easy. Registering to buy with IAA checks off the boxes that matter most. Upgrade to a Public or Licensed Business account at any time for more privileges and enhanced buying opportunities.

Kontakt z Działem obsługi klienta

Często zadawane pytania

Select a topic below to explore some common questions about IAA.

Need Help? Chat is available 24/7

Płatność jest należna do 16:30 czasu lokalnego drugiego dnia po aukcji. Jeśli na przykład aukcja odbywa się w poniedziałek, płatność jest należna do 16:30 czasu lokalnego w środę.

Oferujemy elastyczne opcje płatności:

I-Pay to usługa zapewniająca kwalifikowanym Nabywcom przywileje czekowe, które umożliwiają realizowanie płatności wobec IAA przez Internet. To wygodne i bezpieczne narzędzie jest dostępne dla Licencjonowanych nabywców biznesowych dysponujących kontem bankowym w Stanach Zjednoczonych. Po zalogowaniu się do Ośrodka Aukcyjnego płatności można realizować bezpośrednio z konta w banku amerykańskim. Aby uzyskać uprawnienie dla przywilejów czekowych, do dokumentów dla IAA należy dołączyć stosowne zezwolenie z banku. Po więcej informacji na temat I-Pay, w tym aplikacji do uprawnienie dla przywilejów czekowych, prosimy skontaktuj się z Usługi dla Nabywców.

Przelewy pieniędzy są szybkim i bezpiecznym sposobem przekazywania płatności za pojazdy wygrane na aukcji. Zarejestrowani Nabywcy mogą dowiedzieć się więcej na temat przelewów w Przydatne dokumenty i formularze. (Aby uzyskać informacje o przelewie, należy się zalogować).

Punkty kredytowe konta to punkty kredytowe dostępne na Twoim koncie. Ich saldo jest widoczne w zakładce Dostępne środki w Moim panelu

Przepisy dotyczące zwolnienia z podatku od sprzedaży różnią się między poszczególnymi stanami. W większości stanów wymagane jest potwierdzenie w postaci zaświadczenia podatkowego oraz formularza odsprzedaży, aby móc uzyskać zwolnienie podatkowe obowiązujące w przypadku sprzedaży w granicach danego stanu. Niektóre stany nie przyznają zwolnienia podatkowego Nabywcom zagranicznym. W innych stanach Nabywcy zagraniczni mogą mieć obowiązek uiszczenia podatku od sprzedaży, który jest zwracany pod warunkiem dostarczenia dowodu eksportu oraz spełnienia wymagań określonych przepisami.

Niektóre stany zezwalają na zwolnienie podatkowe dla nabywców zagranicznych, wymagany jest jednak dokument Proof of export. Jeśli taki dokument nie zostanie dostarczony, naliczony zostanie podatek od sprzedaży. Niektóre stany pobierają podatek od sprzedaży w odniesieniu do opłat usługowych i jest to podatek bezzwrotny.

W niektórych stanach roczny certyfikat odsprzedaży jest wystawiany automatycznie, natomiast w innych należy osobiście odebrać zaświadczenie podatkowe oraz formularz odsprzedaży wystawiony w celu uzyskania zwolnienia podatkowego. W tych stanach zaświadczenie podatkowe nie jest wystawiane, jednak naliczają one podatek od sprzedaży w miejscu realizacji transakcji, co wymaga od nas posiadania stanowego formularza odsprzedaży, aby udzielić zwolnienia podatkowego. Aby uzyskać pełną listę stanowych formularzy odsprzedaży, proszę kliknąć zaświadczenia dotyczące odsprzedaży w Przydatne dokumenty i formularze.

Niektóre z naszych placówek oferują holowanie. Centrum aukcyjne może udostępnić również listę dostawcy usług transportowych I spedycyjnych. Firmy z tej listy mogą przetransportować zakupiony pojazd w dowolne miejsce – zarówno na terenie miasta, jak i przez ocean.

Standardowa polityka odbioru IAA określa czas odbioru pojazdów na dzień aukcyjny plus 4 dni robocze. Jeśli na przykład aukcja odbywa się w poniedziałek, pojazdy należy odebrać do 16:30 czasu lokalnego w piątek, aby uniknąć opłat za przechowywanie.

Istnieją wyjątki do tej polityki. W związku z ograniczeniami miejsca niektóre placówki zredukowały czas odbioru do dnia aukcji plus dwa dni robocze. W takich przypadkach jeśli aukcja odbywa się w poniedziałek, pojazdy należy odebrać do 16:30 czasu lokalnego w środę, aby uniknąć kosztów przechowywania.